Herstelwerkzaamheden in het Holtingerveld


Werk in uitvoering

De rijkdom van het open heidelandschap behouden en versterken. De overlevingskansen voor bijzondere planten en dieren vergroten. Dat is de reden dat Natuurmonumenten in de komende drie jaren, steeds gedurende een korte periode, in het Holtingerveld tal van maatregelen neemt. Medio september beginnen de eerste werkzaamheden. Dat betekent even overlast. Daarna kan de natuur het weer overnemen.

Waarom zijn we hier aan het werk?

Doen we niets, dan groeien open (heide) landschappen dicht. Belangrijke oorzaak is het teveel aan stikstof uit verkeer, industrie en landbouw. Dat zorgt voor een explosieve groei van planten die van stikstof houden zoals grassen, bramen, jonge boompjes. Maar ze verdringen wel de kwetsbare planten zoals heide en klokjesgentiaan. En dat heeft weer een negatief effect op bijzondere dieren als zandbijen en gentiaanblauwtje.

Wat doen we?

Ieder natuurgebied vraagt om een eigen aanpak. Er is een pakket aan maatregelen mogelijk en nodig: maaien, plaggen, opslag verwijderen, venranden vrijmaken. Soms helpen schapen en runderen als levende maaimachines bij het beheer. Alles is erop gericht om de natuur te behouden en meer weerbaar te maken. Natuurmonumenten werkt hierin nauw samen met andere terreinbeheerders en de Provincie Drenthe.

Wat betekent het voor de bezoeker?

Het kan zijn dat de wandelaar en fietser in de komende maanden, op verschillende plakken in het Holtingerveld machines hoort en ziet. Maar dat is tijdelijk. Natuurmonumenten probeert de overlast te beperken.


struikheide-Holtingerveld