Wateroverlast Meerkamp


Staatsbosbeheer heeft afgelopen najaar enkele sloten gedempt om water langer vast te houden in het Holtingerveld. Water dat vastgehouden wordt, zorgt voor hogere grondwaterpeilen. Dat is nodig om de natuur te laten herstellen. In combinatie met de vele regen van afgelopen week, leidt dit nu tot wateroverlast op de paden. Dat was niet helemaal voorzien. In het gebied van de rode cirkel op de kaart hiernaast (ten oosten van de Toegangspoort), zijn wandel- ruiter en mountainbike paden niet toegankelijk. Er wordt gezocht naar oplossingen. Tot die tijd excuus voor de overlast.