Projecten


De komende jaren gaan we de natuur van het Holtingerveld nog robuuster maken. En we werken eraan om mensen de gelegenheid te bieden van deze natuur te genieten. Daarom zullen er de komende jaren nog een aantal projecten worden uitgevoerd.

Realisatie informatiecentrum Toegangspoort

In 2013 is de toegangspoort en de nieuwe schaapskooi opgeleverd. De bedoeling is dat er ook nog een informatiecentrum komt, waar bezoekers meer informatie over het gebied kunnen krijgen. Daarbij is de bedoeling dat je er een toilet kunt bezoeken en een versnapering bestellen. De gemeenteraad van Westerveld neemt in september 2016 een besluit over de bouw.

Het ontwerp van het informatiecentrum is gereed en van de hand van JdV architecten.

paviljoen%20Holtingervelde%20overall%20view%20over%20toegangspad-1688049669

Herstel van de grondwaterstanden

Voor een deel van de Natura 2000 habitats is het gebied teveel verdroogd. Op dit moment wordt onderzocht of en hoe we de grondwaterstand kunnen verbeteren. Er zijn plannen in de maak om binnenkort in het Uffelterzand en Uffelterveen aan de slag te gaan met het verwijderen van bomen en dempen van sloten.

Onderzoek oude eikenbossen

Aan de noordkant van het Holtingerveld vind je nog een klein stuk "oud eikenbos". Oude eikenbossen zijn bijzonder in Nederland. In Drenthe vind je nog kleine stukken in het Norgerholt en Mantingerbos. Zoals heel veel natuur op arme zandgrond, hebben ook oude eikenbossen te lijden onder teveel stikstof. Het is alleen lastig om het teveel aan voedsel in de bodem te verwijderen, zonder het unieke, meer dan 100 jaar oude, bodemleven te vernietigen. De komende jaren gaan we samen met de andere oude eikenbosgebieden bekijken hoe we dit probleem oplossen.


holtingerveld-beukenbos