Projecten

Programma Natuurlijk Platteland

Drenthe gaat voor robuuste natuur die tegen een stootje kan en ruimte biedt om te beleven en benutten. Het college heeft hiervoor het programma Natuurlijk Platteland 2016 – 2021 vastgesteld. Hierin staan de gezamenlijke ambities voor natuur en water voor de komende zes jaar. Hier worden de bestaande Europese afspraken verbonden met een dynamisch en ondernemend Drenthe. We zetten sterk in op koppelingen tussen natuur, water, landbouw, leefbaarheid en vrijetijdseconomie. Meer informatie vindt u op de website van de provincie.

Herstel van de grondwaterstanden

Voor een deel van de Natura 2000 habitats is het gebied teveel verdroogd. Op dit moment wordt onderzocht of en hoe we de grondwaterstand kunnen verbeteren. Er zijn plannen in de maak om binnenkort in het Uffelterzand en Uffelterveen aan de slag te gaan met het verwijderen van bomen en dempen van sloten.

Onderzoek oude eikenbossen

Aan de noordkant van het Holtingerveld vind je nog een klein stuk "oud eikenbos". Oude eikenbossen zijn bijzonder in Nederland. In Drenthe vind je nog kleine stukken in het Norgerholt en Mantingerbos. Zoals heel veel natuur op arme zandgrond, hebben ook oude eikenbossen te lijden onder teveel stikstof. Het is alleen lastig om het teveel aan voedsel in de bodem te verwijderen, zonder het unieke, meer dan 100 jaar oude, bodemleven te vernietigen. De komende jaren gaan we samen met de andere oude eikenbosgebieden bekijken hoe we dit probleem oplossen.

Ootmaanlanden en Koningschut

Ootmaanlanden – Koningsschut is één van de projecten van het programma Natuurlijk Platteland van de provincie Drenthe. Hierin staan de gezamenlijke ambities voor natuur en water voor de periode 2016-2021.

De inrichting van Ootmaanlanden - Koningsschut verandert de komende jaren. In deze gebieden wordt een robuuste klimaatbuffer gerealiseerd die ervoor zorgt dat Meppel droge voeten houdt en dat water langer vastgehouden kan worden als dat nodig is. Ook worden de natuurlijke, recreatieve en cultuurhistorische waarden versterkt.

Meer informatie vindt u op de pagina over het project.

Toegangspoort

Aan de Van Helomaweg bevindt zich de Toegangspoort Holtingerveld. In 2015 is hier een evenemententerrein en parkeerplaats aangelegd. De schaapskooi Holtingerveld is hier gebouwd. En er was al een Vlindertuin. In 2018 is ook het informatiecentrum geopend. Samen werken we verder aan invulling van de Toegangspoort, als startpunt voor uw bezoek aan het Holtingerveld.

Meer informatie vindt u op de projectpagina.

Projectnieuws