Havelterberg


Het projectgebied Havelterberg ligt in Zuidwest Drenthe binnen de begrenzing van het Natura  2000-gebied Holtingerveld, direct grenzend aan de bebouwde kom van Havelte. Het gebied grenst tevens aan de toegangspoort Havelterberg en de oude Duitse startbaan vanuit de Tweede Wereldoorlog. Het gebied ligt centraal tussen een drietal gebieden met heischrale graslanden en heeft hoge potentie voor kwaliteitsverbetering, ontwikkeling en verbinding van het oppervlak aan heischrale graslanden. Het maakt onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Door de inrichting van 37 hectare NNN wordt bijgedragen aan de kwaliteitsverbetering en ontwikkeling van het oppervlak soortenrijke heischrale graslanden (prioritair N2000 habitat). In onderstaande kaart is met roodbruin aangegeven wat de NNN-percelen zijn.


Nieuws

Informatieve wandeling

18 Juni organiseren we een informatieve wandeling over de Havelterberg. Op verschillende punten langs de route vertellen medewerkers over natuur, geschiedenis, recreatie en de toekomst van dit prachtige gebied. U bent van harte welkom tijdens deze informele bijeenkomst.

Download de officiële uitnodiging (pdf, 169 kB).

Praktische informatie:

Datum: 18 juni 2022
Tijd: inloop tussen 13.00 en 15.00
Adres: Brasserie OER, Van Helomaweg 18, 7971 PW Havelte
Lengte: 4.4 kilometer met 5 informatiepunten

Aanmelden is niet nodig.

Foto: Hans Dekker