Havelterberg


Het projectgebied Havelterberg ligt in Zuidwest Drenthe binnen de begrenzing van het Natura  2000-gebied Holtingerveld, direct grenzend aan de bebouwde kom van Havelte. Het gebied grenst tevens aan de toegangspoort Havelterberg en de oude Duitse startbaan vanuit de Tweede Wereldoorlog. Het gebied ligt centraal tussen een drietal gebieden met heischrale graslanden en heeft hoge potentie voor kwaliteitsverbetering, ontwikkeling en verbinding van het oppervlak aan heischrale graslanden. Het maakt onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Door de inrichting van 37 hectare NNN wordt bijgedragen aan de kwaliteitsverbetering en ontwikkeling van het oppervlak soortenrijke heischrale graslanden (prioritair N2000 habitat). In onderstaande kaart is met roodbruin aangegeven wat de NNN-percelen zijn.


Nieuwsbrief Havelterberg

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom de Havelterberg?

Meld u meteen aan voor de nieuwsbrief