Houtkap Holtingerveld


Vraag: Na een wandeling op het Holterveld zag ik dat er langs de weg bij de Hunebedden grote hoeveelheden boomstammen opgestapeld lagen. Waarom moet er zo veel gekapt worden? En moet dat vanwege CO2 niet gecompenseerd worden?

bomenkapDe rolstapels met hout aan de Hunebeddenweg in Havelte, zijn afkomstig uit percelen van Staatsbosbeheer. In een groot perceel langs het fietspad naar de “Spinnenkop”, hebben wij Japanse lariks en Douglas gezaagd. Bij de vakken achter het Hunehuis hebben wij enkele vakken met gemengd bos gedund, waarbij de Lariks is verwijderd. Deze beheermaatregelen zijn erop gericht het aandeel uitheemse boomsoorten terug te dringen in het voordeel van de inheemse soorten, zoals eik, berk, grove den en lijsterbes. De plekken waar gekapt is, blijft bos. Mocht de spontane bosverjonging minder snel plaatsvinden dan wij verwachten, dan worden daar inheemse soorten bij geplant.

Het hout dat vrijkomt bij de dunningen is van goede kwaliteit en wordt daarom verwerkt tot zaaghout, bestemd voor o.a. woningbouw. Dit sluit tevens aan bij uw vraag over de CO2 problematiek: door duurzaam gebruik van het kwaliteitshout, wordt CO2 langdurig vastgelegd.

Staatsbosbeheer is voor een deel van zijn inkomsten afhankelijk van de opbrengst van hout. Voor alle duidelijkheid ten aanzien van het natuurbeheer in het Holtingerveld: hier staat het natuurbeheer (lees: het kappen van bomen) altijd in dienst van natuurontwikkeling, en is productie van hout slechts een “bijzaak”.

De laatste editie van Veldwijzer (pdf, 7.9 MB), het informatieblad van de Nationale Parken in Zuidwest Drenthe is voor een groot gedeelte gewijd aan bos en bosbeheer.