Natuurmonumenten herstelt Grote Startbaan


De Grote Startbaan in het Holtingerveld dreigt dicht te groeien. Zeldzame planten als orchideeën, grote ratelaar en stijve ogentroost dreigen te verdwijnen. Daarom is Natuurmonumenten gestart met herstelwerkzaamheden aan de Grote Startbaan.

De Grote Startbaan in het Holtingerveld is niet alleen een uniek stukje cultuurhistorie, maar ook een zeer waardevol natuurgebied. Ongeveer een derde van het beetje heischraal grasland dat er in Nederland nog over is ligt hier. In het open middenstuk groeien orchideeën en karakteristieke planten als grote ratelaar en stijve ogentroost. Bomen en struiken aan de randen en verspreid door het gebied zorgen voor voedsel en beschutting voor vlinders als de grote weerschijnvlinder en andere dieren.

Werken aan stikstof

De afgelopen jaren dreigde de Grote Startbaan te ver dicht te groeien als gevolg van teveel. Stikstof zorgt voor een explosieve groei van planten zoals grassen, bramen en jonge boompjes. Deze planten verdringen de kwetsbare planten. Daarom is eigenaar Natuurmonumenten in dit gebied in januari 2020 gestart met herstelwerkzaamheden. Er zijn veel bomen en struiken verwijderd, waardoor er weer licht en ruimte ontstaat. Dat is goed voor de natuur van heischraal grasland, maar heeft bovendien als effect dat de startbaan als cultuurhistorisch overblijfsel uit de Tweede Wereldoorlog beter zichtbaar blijft. Gezichtsbepalende bomen zijn blijven staan, net als bomen en struiken die van belang zijn voor vogels, insecten en andere dieren.

Na het broedseizoen, in de nazomer, worden de overgebleven stronken verpulverd en wordt de te voedselrijke humuslaag weggehaald. Plekken die door de stikstoftoevoer sterk verzuurd zijn worden bekalkt.

Natuurmonumenten gaat voor elke gekapte boom ergens anders een nieuwe boom aanplanten. Wettelijk is de vereniging daartoe niet verplicht, maar deze compensatie is een afspraak die vorig jaar met de leden is gemaakt.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden? Bekijk dan het nieuws op de website van Natuurmonumenten.