Aangepaste planning Ootmaanlanden-Koningsschut


Het coronavirus heeft heel Nederland in zijn greep. De maatregelen hebben ook impact op de planning voor Ootmaanlanden en Koningsschut. Met dit bericht informeren wij u hierover.

De inrichting van Ootmaanlanden - Koningsschut verandert de komende jaren. In deze gebieden wordt een robuuste klimaatbuffer gerealiseerd en worden natuurlijke, recreatieve en cultuurhistorische waarden versterkt. We bevinden ons momenteel in de fase dat we werken aan een definitief inrichtingsplan. Het plan waarin wordt vastgelegd wat er precies gaat veranderen.

Werksessies

Om tot dit definitieve inrichtingsplan te komen moeten wij allereerst samen met onze partners nog enkele werksessies houden. Onder andere om de input die we tijdens de informatieavond hebben opgehaald te verwerken. Een dergelijke werksessie, waarbij we ons over de kaarten moeten buigen en van gedachten wisselen over mogelijkheden, is in deze tijd niet goed mogelijk. We verwachten dat we deze werksessies vanaf september weer kunnen gaan houden.

Definitief plan en informatiebijeenkomst

Na de werksessies kan het inrichtingsplan in het najaar verder uitgewerkt worden. Naar verwachting kan er dan eind 2020/begin 2021 een nieuwe informatiebijeenkomst gehouden worden voor omwonenden en andere geïnteresseerden. We houden u hiervan natuurlijk op de hoogte. De onderzoeken die gedaan worden in het kader van dit project zijn tijdens de reguliere procedures voor vergunningverlening of bestemmingsplanwijziging in te zien.

Uitvoering

De verschuiving van alle voorbereidende werkzaamheden zorgt er ook voor dat de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden in het veld ook later van start zullen gaan. Naar verwachting zal dit in de herfst van 2021 zijn.

Globale planning

Hieronder hebben we de planning zoals we die nu voor ogen hebben in een schema weergegeven.

Tijdlijn planning Ootmaanlanden-Koningsschut

Bekijk een grotere versie van de tijdlijn (jpg, 45 kB).

In contact blijven

Wij vinden goede informatievoorziening en draagvlak en vertrouwen van de streek in deze fase – en uiteraard ook in het vervolg - van essentieel belang. Met de huidige maatregelen is het helaas niet mogelijk om persoonlijk contact en bijeenkomsten te organiseren. U kunt ons bij vragen en opmerkingen blijven bereiken via zuidwestdrenthe@prolander.nl.