Archeologisch onderzoek voor herstel Uffelter Boervaartje


Binnen het project Ootmaanlanden-Koningsschut wordt onderzocht of en hoe we een deel van het Uffelter Boervaartje weer zichtbaar en beleefbaar kunnen maken. Om een goed beeld te krijgen van de herstelmogelijkheden wordt in de week van 18 tot en met 22 mei archeologisch onderzoek uitgevoerd.

Boringen

Het archeologisch onderzoek vindt plaats vanaf de Winkelsteeg, over de Ootmaandijk, richting de Rijksweg. Met behulp van boringen willen we inzicht krijgen in welke mate de bodem verstoord is en de oorspronkelijke ligging van het oude Uffelter Boervaartje. De boringen worden handmatig gezet. Elke boring wordt weer met het oorspronkelijke opgeboorde materiaal dicht gemaakt, zodat er geen gevaarlijke situaties ontstaan voor mens en dier.

De uitkomsten van de onderzoeken in het kader van dit project (zoals het archeologisch onderzoek) zijn tijdens de reguliere procedures voor vergunningverlening of bestemmingsplanwijziging in te zien.

Locatie

Tijdens de informatieavond op 23 januari 2020 is de inrichtingsschets van Ootmaanlanden gepresenteerd. Op deze schets is het beoogde tracé voor het Uffelter Boervaartje met een blauwe stippellijn gemarkeerd. Zie deze kaart (pdf, 4.3 MB). Let op: deze kaart is een concept. Op onderstaande foto is de Ootmaandijk te zien. Dit is een deel van de locatie waar het Boervaartje mogelijk weer zichtbaar wordt gemaakt en waar het archeologisch onderzoek plaatsvindt.

Meer informatie

Heeft u vragen over het archeologisch onderzoek? Stuur gerust een mail naar zuidwestdrenthe@prolander.nl.