Hoog water in de natuur


Het waterschap verwacht de komende dagen vanwege veel extra regenval en ongunstige wind, hoge waterpeilen in beken en sloten.

Het is niet uitgesloten dat lokaal ook sloten overstromen en daarmee recreatieroutes slecht of niet begaanbaar worden.

Trek je rond de Kerstdagen de natuur in, hou dan rekening met natte omstandigheden. Veelal zullen laarzen voldoende zijn, maar soms is omkeren de enige optie. Vervelend voor de recreant, maar wel goed voor de grondwaterstanden in de natuur. Wij rekenen op ieders begrip.

Kijk voor meer informatie over het waterbeheer op Westenwind en neerslag zetten kerstpiek op waterstanden | Waterschap Drents Overijsselse Delta (wdodelta.nl)