Unieke natuur

holtingerveld-havelterberg-3

Keileem

Het meest opvallende element in het Holtingerveld is de Havelterberg. Deze heuvel is 19 meter hoog en samen met de Bisschopsberg en de Woldberg ongeveer 150.000 jaar geleden in de voorlaatste ijstijd, het Saalien door gletsjers opgestuwd.

holtingerveld-wildetijm

Bergweide

Vanaf de hunebedden voert een pad ‘steil’ de berg op. Je wandelt door de droge heide met struikheide en bochtige smele, zoals in veel andere Drentse heidevelden.

holtingerveld-havelterberg-2

Heide

De Drentse heide heeft vaak een vochtig karakter. Dat komt doordat er vaak een laag keileem in de bodem zit die er voor zorgt dat er water blijft staan. Ook in het Holtingerveld is natte heide te vinden. Hier groeien dopheide en pijpenstrootje, samen met meer zeldzame planten als klokjesgentiaan en veenbies.

holtingerveld-havelterberg-beukenbos-1

Bos

Anders dan 150 jaar geleden is er veel bos te vinden in het Holtingerveld.  Vooral in het oostelijk deel van het gebied domineren naaldbossen. Rond de es van Uffelte ligt een rand met prachtige loofbossen.

holtingerveld-oostzand-pingo-havelte

Vennen

Door de keileemlaag in het Holtingerveld kan regenwater niet vlot in de bodem zakken. Daardoor ontstaan natte laagtes waar langdurig water blijft staan. Ook als er geen keileem in de bodem te vinden is, kan het lokaal toch kleddernat zijn.

holtingerveld-holtingerveld-zand

Stuifzand

In de 18e en 19e eeuw ontstonden grote stuifzanden in het Holtingerveld. Dat kwam doordat de boeren te veel schapen lieten grazen op de heide. Bovendien werd er intensief geplagd. De zode raakte zwaar beschadigd, waardoor het zand de kans kreeg te stuiven.