Keileem


Het meest opvallende element in het Holtingerveld is de Havelterberg. Deze heuvel is 19 meter hoog en samen met de Bisschopsberg en de Woldberg ongeveer 150.000 jaar geleden in de voorlaatste ijstijd, het Saalien door gletsjers opgestuwd. Het ijs duwde tonnen aan materiaal voor zich uit en vermorzelde dat tot een dikke laag keileem. Na het afsmelten van het ijs bleef deze ‘puinhoop’ achter.

In latere eeuwen stoof de wind een laag zand in wisselende dikte over de keileem. Bijna overal in Drenthe is keileem in de bodem te vinden. Op de Havelterberg is de leemlaag meer dan tien meter dik en komt hier aan de oppervlakte. Keileem heeft een dichte structuur en bestaat uit heel divers materiaal met leem, zand, grind en stenen. De grootste stenen zijn gebruikt door de hunebedbouwers van de Trechterbekercultuur. Aan de noordkant van de Havelterberg ligt nog een keileemrug, die echter veel lager is en nauwelijks opvalt. Hierop ligt het zeer langgerekt dorp Wapserveen.

Door de bijzondere samenstelling van de keileem zijn er veel mineralen in aanwezig die er voor zorgen dat er op de Havelterberg een unieke plantengroei is ontstaan. Nergens in Nederland zijn dezelfde soorten planten in combinatie met elkaar te vinden dan hier op de Havelterberg. Er groeien hier meer zeldzame planten bij elkaar dan waar ook in Drenthe.


Zie voor meer informatie op de website van Provincie Drenthe