Hans Haerkens nieuwe voorzitter Overlegorgaan Drents-Friese grensstreek


Op voordacht van het Overlegorgaan hebben Gedeputeerde Staten van Drenthe Hans Haerkens per 1 maart 2024 benoemd tot onafhankelijk voorzitter van het Overlegorgaan Drents-Friese grensstreek. Hij is daarmee de opvolger van Henk van Hooft.

Hans Haerkens (65) is bedrijfseconoom en heeft in het verleden bedrijven en overheden geholpen bij strategische en operationele vraagstukken. Hij is 20 jaar actief geweest in diverse functies bij VNO-NCW noordelijk en nationaal. Op dit moment is hij actief in de Raad van Toezicht van Biblionet Drenthe en van het Gebiedsfonds Oostermoer en in de Raad van Commissarissen van de Friese woningcorporatie Elkien.

Hans woont samen met zijn vrouw in Gieten. Daar is hij voorzitter van de Vereniging De Hamerlanden, een buurtcollectief dat zich inspant de natuur in de buurtschap Kostvlies te ontwikkelen en sociale cohesie te bevorderen; in die volgorde. Hans is opgegroeid als tuinderszoon in het Brabantse Oeffelt. Na de middelbare school heeft hij gestudeerd aan Nyenrode en de University of South Carolina (USA)

Hans Haerkens: “Nationale Parken dragen in belangrijke mate bij aan de (economische) vitaliteit en gezondheid van Nederland. Wij mensen zijn compleet afhankelijk van wat de natuur ons biedt, we maken er onlosmakelijk deel van uit. Natuurbehoud is zelfbehoud. En het is duidelijk dat het slecht gaat met de natuur. Er moet echt wat gebeuren en dat lukt alleen als we samen bereid zijn de noodzakelijke verandering in te zetten.”

In het Overlegorgaan zijn alle bestuurders van betrokken instanties en eigenaren/beheerder vertegenwoordigd. Samen bepalen zij de koers voor de Nationale Parken Dwingelderveld en Drents-Friese Wold en het nabijgelegen Holtingerveld. In de nieuwsbrief ‘Veldwijzer eind april leest u de interviews met de scheidende en nieuwe voorzitters.