Vertrek van de voorzitter


Henk van Hooft heeft op 22 februari na 9 jaar afscheid genomen als voorzitter van de Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese grensstreek. Hij trad in 2015 aan als eerste onafhankelijk voorzitter van de gezamenlijke stuurgroep voor Drents-Friese Wold, Dwingelderveld en Holtingerveld. Tot 2013 had ieder gebied een eigen overlegorgaan (nationale parken) of stuurgroep (Holtingerveld). In 2013 besloten de partijen om als één bestuurlijke groep verder te gaan onder de naam Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese grensstreek. De eerste twee jaar heeft gedeputeerde Munniksma de groep voorgezeten. Vanaf 1 maart 2015 werd Henk van Hooft onafhankelijk voorzitter. Henk heeft gewerkt aan meer samenhang in het gebied. De eerste stap was een gezamenlijke ontwikkelagenda die begin 2016 door de stuurgroep is vastgesteld. Hij heeft ook steeds de verbinding gelegd tussen regionale belangen en ontwikkelingen en de veranderingen op landelijk niveau. Ondertussen heeft het Rijk weer een beleidsprogramma Nationale Parken vastgesteld dat in hoofdlijnen aansluit bij onze eerste ontwikkelagenda. Nationale Parken als robuuste natuurgebieden, nauw verbonden met het omliggende landschap.

fto Hans Dekker

Henk heeft ook een nadrukkelijke rol gespeeld in het verbinden van belangen. Natuur, recreatie en landbouw samen aan tafel houden. In deze tijd best een uitdagende klus.

Henk draagt het stokje over aan Hans Haerkens, de nieuwe voorzitter van het Regionaal Landschap Drents-Friese grensstreek.

De Stuurgroep besloot in de vergadering van 22 februari 2024 ook om zichzelf voortaan weer aan te duiden als Overlegorgaan (in plaats van Stuurgroep) omdat dit beter aansluit bij de rol van het bestuurlijk overleg (afstemmen, verkennen, adviseren en niet sturen of besluiten).

Formeel treedt Hans Haerkens aan per 1 maart 2024. Een nadere kennismaking is later dit jaar te lezen in Veldwijzer en hij zal ook actief het gebied in gaan om kennis te maken.