Excursies van de beheerders


Meer informatie over excursies van de beheerders krijgt u via onderstaande e-mailadressen. Ook kunt u bij deze organisaties terecht als u zelf iets wilt organiseren of wanneer u een excursie op maat wilt aanvragen.

Natuurmonumenten
e-mail: g.vanhalen@natuurmonumenten.nl

Staatsbosbeheer
e-mail: h.kruk@staatsbsobeheer.nl

Het Drentse Landschap
e-mail: h.schipper@drentslandschap.nl