Beheer en beheerders


Het Holtingerveld is een uniek natuurgebied dat alleen in haar huidige vorm bewaard blijft door het goed te beheren. Hiervoor grijpen de beheerders terug op methodes die al sinds jaar en dag gebruikelijk zijn. Een van de basisbeheermaatregelen is het grazen met vee. De Holtinger Schaapskudde heeft daar een belangrijk aandeel in. Dagelijks trekt de kudde met de herder de heide op om te grazen. De schapen vreten struiken en grassen tussen de heide weg. Ook struikheide wordt gegeten. Daardoor blijft de heide vitaal. Net als vroeger lopen er ook koeien in het veld. Deze kunnen beter overweg met ruwe grassen zoals pijpenstrootje. De beheerders combineren de begrazing met andere maatregelen zoals maaien, plaggen en het weghalen van opslag.

Zie voor meer informatie de website http://www.deholtingerschaapskudde.nl

Bossen, vennen en stuifzanden vergen allemaal hun eigen specifieke beheer. Op de websites van de beheerders kunt daarover meer informatie vinden. De voornaamste beheerders van het Holtingerveld zijn:

Daarnaast is er een aantal particuliere beheerders die grote stukken van het gebied in eigendom en beheer hebben. Door nauwe samenwerking proberen de beheerders eenheid in het beheer te brengen. Daardoor blijft het Holtingerveld als uniek natuurgebied in stand.


holtingerveld-havelterberg-schapen-2