Bergweide


Vanaf de hunebedden voert een pad ‘steil’ de berg op. U wandelt door de droge heide met struikheide en bochtige smele, zoals in veel andere Drentse heidevelden. Boven op de berg is het beeld heel anders. Door de dikke laag keileem blijft hier veel water staan en is het veel natter dan op de helling.

De mineralen uit de keileem en het vocht zorgen voor gunstige omstandigheden voor tal van bijzondere planten. Op deze ‘bergweides’ groeien zeldzaamheden als knollathyrus, bochtige klaver, kleine bevernel, fraai hertshooi en maanvaren. Staatsbosbeheer beheert deze waardevolle weides door ze één keer per jaar te maaien en door er buiten het bloeiseizoen koeien en schapen te laten grazen. Zo blijft de bloemrijkdom keurig in stand.

Heischraal grasland

Het Holtingerveld is ook bekend vanwege de hoge kwaliteit Heischraal grasland. Bekijk hieronder het filmpje van de onderzoekers van de Wageningen Universiteit in samenwerking met de provincie Drenthe en Staatsbosbeheer.


Kleine bevernel Havelterberg

Kleine bevernel Havelterberg