Bos


Anders dan 150 jaar geleden is er veel bos te vinden in het Holtingerveld.  Vooral in het oostelijk deel van het gebied domineren naaldbossen. Rond de es van Uffelte ligt een rand met prachtige loofbossen. Ook hier zijn interessante planten en dier te vinden. Zevenster bijvoorbeeld. De tere witte bloemetjes van dit frêle plantje bloeien in mei in oude loofhoutbosjes. Zevenster groeit op wat armere gronden dan bijvoorbeeld bosanemoon. Deze armere, zandiger bosgronden zijn verder begroeid met bochtige smele, rankende helmbloem en kamperfoelie, met soms wat dalkruid en veelbloemige salomonszegel.

De bossen zijn het leefgebied van spechten en veel zangvogelsoorten. De wielewaal bijvoorbeeld is vrij algemeen rond Havelte. In het Holtingerveld zijn regelmatig roofvogels te zien. Boomvalk en wespendief broeden in de bossen, maar zoeken hun voedsel meestal buiten het bos. De bossen vormen een prima plek voor reeën, bunzing, wezel en hermelijn om zich overdag schuil te houden.


holtingerveld-ree

Een ree